Contact Us

Find us on map - click to start moving.

Our Personal Data

If you would like to know some legal details.

 • Full name of company

  “Bpolnet” sp. z o.o.

 • Address

  ul. Człuchowska 9/6, 01-360 Warszawa

 • Regon Number

  365 402 632

 • Nip Number

  522 307 14 94

 • Krs Number

  0000636383

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał Zakładowy i kapitał wpłacony: 5000,00 złotych

Let's talk

Contact us directly from here!

Name must contain at least 4 characters!